MA di Waipure

MA di Waipure

Waipure adalah salah satu wilayah di Kec. Airbuaya, Kab. Buru, Maluku. Jumlah MA yang berada di Waipure adalah sebanyak 0 sekolah.