Sekolah di Kec. Samalantan

Sekolah di Kec. Samalantan

Kec. Samalantan adalah salah satu wilayah di Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat. Jumlah sekolah yang berada di Kec. Samalantan adalah sebanyak 36 sekolah.

Daftar Sekolah di Kec. Samalantan

SD NEGERI 01 SAMALANTAN

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Samalantan

SD NEGERI 02 SAMALANTAN

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Jl. Raya Samalantan

SD NEGERI 03 PASUKAYU

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Jl. Raya Samalantan

SD NEGERI 04 PAROMPONG

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Sepatun

SD NEGERI 05 NYANDUNG

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Dusun Nyandung

SD NEGERI 06 APING

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat APING

SD NEGERI 07 SERUKAM

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Dusun Serukam

SD NEGERI 08 PADANG

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Dusun Pasrah

SD NEGERI 09 SAKE

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Dusun Sake

SD NEGERI 10 SANGKINAHU

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Sangkinahu

SD NEGERI 11 POLONGAN

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Jl. Kubu Kilawit

SD NEGERI 12 KUBU KELAWIT

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Jl. Desa Sabau Dusun Serawi

SD NEGERI 13 SIRABA

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Dusun Tawang

SD NEGERI 14 MENDUNG TERUSAN

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Mendung Terusan

SD NEGERI 15 SUNGAI LIPAN

Status Negeri
Email [email protected]
Alamat Jln. Sei Lipam Km 03

Jenjang Pendidikan di Kec. Samalantan

Keluarahan/Desa di Kec. Samalantan