MI di Kec. Rangsang Barat

MI di Kec. Rangsang Barat

Kec. Rangsang Barat adalah salah satu wilayah di Kab. Kepulauan Meranti, Riau. Jumlah MI yang berada di Kec. Rangsang Barat adalah sebanyak 0 sekolah.

Keluarahan/Desa di Kec. Rangsang Barat