Utama W P di Kec. Piramid

Utama W P di Kec. Piramid

Kec. Piramid adalah salah satu wilayah di Kab. Jaya Wijaya, Papua. Jumlah Utama W P yang berada di Kec. Piramid adalah sebanyak 0 sekolah.

Keluarahan/Desa di Kec. Piramid